Privacybeleid

Privacy Policy

Bij vzw Rock Herk is privacy van onze bezoekers een van onze belangrijkste prioriteiten, dit geldt ook voor onze websitebezoekers. Deze Privacyverklaring bevat soorten informatie die verzameld en geregistreerd worden door vzw Rock Herk en hoe we deze gebruiken.

Als u aanvullende vragen hebt of meer informatie nodig heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via (e-mailadres).

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die ze delen en/of verzamelen op https://rockherk.be/. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan onze website wordt verzameld.

Toestemming

Het bezoeken van de website impliceert uw expliciete goedkeuring (door het verstrekken van uw persoonlijke informatie of door in te stemmen) van het privacybeleid en bijgevolg hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen duidelijk aan u worden meegedeeld op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u ervoor kiest te verstrekken.

Informatie die we verzamelen:

 • Cookies
 • E-mail
 • Adres (bij aankoop van merchandise)
 • Telefoonnummer (bij aankoop van merchandise)
 • Commerciële voorkeuren (bij aankoop van merchandise)
 • Verdere info die u ons persoonlijk meedeeld

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Het faciliteren en onderhouden van onze website
 • Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden
 • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
 • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteiten ontwikkelen
 • Met u communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, inclusief voor klantenservice, het verstrekken van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • E-mails sturen

Logbestanden

https://rockherk.be/ volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit als onderdeel van hun analytische diensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum en tijd van de bezoekers, referring/exit pages en mogelijk het aantal klikken. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies

Net als de meeste websites maakt https://rockherk.be/ gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u de site raadpleegt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens een bezoek aan de website (dit is een zogenaamde 'session'-cookie) of tijdens latere, herhaalde bezoeken (een 'permanent' cookie). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee de website samenwerkt (bijv. Google Analytics, ...). De server van een website kan alleen de cookies lezen die het zelf heeft geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die is opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen in een specifieke map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat.

Over het algemeen vergemakkelijken cookies de interactie tussen de bezoeker en de website, ze maken het makkelijker en sneller om tussen de verschillende delen van de website te navigeren en helpen de bezoeker om de inhoud van de website relevanter te maken en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Bewaartermijn

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) in overeenstemming met een andere wettelijke verplichting, zal vzw Rock Herk uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die nodig is om het beoogde doel te bereiken en te vervullen, zoals gespecificeerd in de Privacy Policy onder 'Gebruik van persoonlijke gegevens'.

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van vzw Rock Herk is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden we u aan om de respectieve privacy policy van deze advertentieservers van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Deze kunnen hun praktijken en instructies bevatten over hoe u cookies kan beheren.

Delen van gegevens

Vzw Rock Herk zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisatie daarvan. In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan softwareleveranciers, cloudpartners en providers.

Indien het noodzakelijk is dat vzw Rock Herk uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaakt, is de betreffende derde partij verplicht uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat vzw Rock Herk uw persoonlijke gegevens bekendmaakt:

 1. Aan de bevoegde autoriteiten (i) indien vzw Rock Herk hiertoe verplicht is onder de wet of onder lopende of toekomstige juridische procedures, en (ii) ter bescherming en verdediging van onze rechten
 2. Als vzw Rock Herk of het merendeel van haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonlijke gegevens - die vzw Rock Herk heeft verzameld - een van de overgedragen activa zal zijn.

In alle andere gevallen zal vzw Rock Herk uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij het (i) uw toestemming hiervoor heeft verkregen en (ii) een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de desbetreffende derde partij, die de nodige garanties bevat met betrekking tot vertrouwelijkheid en naleving van de privacy van uw persoonlijke gegevens.

Uw rechten binnen de GDPR

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft het recht op het volgende:

 • Het recht op toegang - U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze dienst.
 • Het recht op rectificatie - U heeft het recht om te vragen dat we onjuiste informatie corrigeren. U heeft ook het recht om te vragen dat we de informatie voltooien die u als onvolledig beschouwt.
 • Het recht op verwijdering - U heeft het recht om te vragen dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht om te vragen dat we de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben we 30 dagen de tijd om op uw verzoek te reageren. Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met (e-mailadres).

Kinderinformatie

Een ander aspect van onze prioriteit is het toevoegen van een bescherming voor kinderen bij het gebruik van internet. We moedigen ouders en voogden aan om de online activiteiten van hun kinderen te observeren, eraan deel te nemen en/of te monitoren als ook te begeleiden.

Vzw Rock Herk verzamelt niet bewust enige persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen, en we zullen ons uiterste best doen om dergelijke informatie snel uit onze gegevens te verwijderen.